Zorg thuis

 

 

Zorg thuis: steeds meer verschillende vormen

De verschillende mogelijkheden waarmee mensen met een zorgvraag zorg thuis kunnen ontvangen zijn volop in ontwikkeling. Binnen Fioretti wonen mensen met een zorgindicatie voor verpleeghuiszorg en/of wijkverpleging en/of huishoudelijke hulp. Zij zijn nog voldoende mobiel en gezond om zelfstandig te wonen en veel zelf te regelen, eventueel met ondersteuning van mantelzorg of het sociaal netwerk.

Laverhof kan deze zorg bieden, zowel via huishoudelijke hulp als wijkverpleging en in de vorm van een Volledig Pakket Thuis, waarbij (bijna) alle zorg die in het verpleeghuis geboden kan worden, thuis wordt geleverd. De wijkverpleegkundige van Laverhof bespreekt met u welke zorg en ondersteuning nodig is en bij u past. Alle zorg en ondersteuning die er nodig is, wordt door Laverhof geboden of georganiseerd. U heeft zo één aanspreekpunt. Wel zo gemakkelijk voor u. Zo kan verhuizing naar het verpleeghuis worden voorkomen of worden uitgesteld.

Doordat mensen in Fioretti zich met elkaar verbonden voelen binnen de leefgemeenschap en naar elkaar omkijken, kunnen zij elkaar tot steun zijn. Dit is een groot voordeel t.o.v. thuis wonen in de wijk met thuiszorg. De wijkverpleging en huishoudelijke hulp komen op afspraak, net als thuis. In Fioretti is daarbij ook 24 uur per dag een ondersteuner aanwezig die bij lichte zorgvragen kan helpen. Voor grotere onvoorziene zorgvragen kan net als thuis gebruik worden gemaakt van alarmering. De eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.

Alle bewoners kunnen gebruik maken van de centrale huiskamer voor ontmoeting en een praatje; de leefgemeenschapcoördinator ondersteunt actief het samen leven, samen zorgen. Niemand hoeft zich eenzaam te voelen in Fioretti.